ДЕЙНОСТ НА НЧ "ДОРОСТОЛ" СИЛИСТРА

НАЧАЛО

ДОБРЕ ДОШЛИ В ИНТЕРНЕТ САЙТА НА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ДОРОСТОЛ" СИЛИСТРА!ЗА НАС

Читалище Доростол, гр. Силистра е действащо читалище, регистрирано под номер 448 в Министерство на Културата на Република България.
Народно читалище „Доростол” в гр. Силистра е създадено на 1-ви септември 1870 година от видния просветен деец Сава Илиев Доброплодни. През 1894 година е основан смесен хор „Седянка”, чиито първи диригент е чешкият музикален педагог Карел Махан.
На 22 юни 1908 година е създадено музикалното дружество „Седянка”, а две години по-късно е и първото издание Събора на хоровете от крайдунавските градове.
През 1948 година се изнася първия оперетен спектакъл, под диригентството на Пенчо Пеев, а в 1959 година е положено началото на музикалното обучение в гр.Силистра – създава се Детската музикална школа при Читалище „Доростол”.
През 1960 година НЧ”Доростол” е обявено за образцово читалище и получава висока държавна награда – Орден” Кирил и Методий” – I степен. Пет години по-късно е основан детският хор „Дунавски славеи” с диригент Стоян Чешмеджиев, който за кратък период от време става един от водещите състави на Читалището.
През 1966 година е създаден Ансамбъл за народни песни и танци ”Силистра”, чиито първи ръководители са Станю Бенев и Стойл Енчев, а за да има приемственост малко по-късно е основан и Детски танцов ансамбъл „Добруджанче”.

РЪКОВОДСТВО

Председател: Маргарита Любомирова

Секретар:Десислава Костова

Членове:
Д-р Иглика Янкова
Атанас Токушев
Георги Иванов
Велика Боев

Проверителна комисия:
Гинка Йорданова
Недка Русева
Георгия Кръстева

ЛЮБИТЕЛСКИ СЪСТАВИ И ШКОЛИ - 2009г.

1. Ансамбъл за нородни писни и танци „Силистра”
• Народен оркестър
• Народен хор
Танцови формации ученици и възрастни
• Детска фолклорна формация ”Добруджанче”
• Школа народни инструменти
• Младежка фолклорна група , школа народни песни

2. Детска школа по изкуствата
• Школи музикално изкуство – цигулка, китара, пиано; духови инструменти
• Школи чужди езици – англ., немски, китайски
• Балетна школа Варта
• Младежки рок групи
• Школи духови инструменти ; студио вокално пеене

3. Смесен хор „Седянка”
4.Групи за СГП - шлагерни песни
5.Фолклорни групи за народно пеене
6.Младежки групи / доброволен принцип / - Брейк, аеробика;

Творческа история на съставите за любителско художествено творчество

Смесен хор "Седянка", основан 1894 година - диригент Димитър Боев. Хорът е лауреат национални и международни конкурси.

Ансамбъл за народни песни и танци "Силистра", основан 1966 година - гл.худ.ръководител-Тихомир Лефтеров, диригент на оркестъра - Петър Чернев, диригент на хора-Йорданка Димова, хореограф-Нина Станчева. Ансамбълът е завоювал национални и международни отличия има записи в БНР и реализирани продукции в БНТ

Детски фолклорен ансамбъл"Добруджанче", с хореограф Петя Томова и пом.хореограф Ралица Йорданова. Ансамбълът е основан през 1977 година и до момента е завоювал десетки национални и международни отличия и реализирани продукции в БНТ.

Фолклорни групи - "Добруджа", "Добруджански славеи" и "Златен клас" - носители на регионални и национални награди и отличия. Групи за стари градски песни - "Златна есен", "Ретро" и "Чар"- носители на регионални и национални награди и отличия.

В Детската школа по изкуства освен традиционните форми на обучение по инструменти, изобразително изкуство и балет, от творческия сезон 2006/2007 репетиции и изяви имат младежки естраден състав и хип-хоп и брейк формация

Контакти

Читалище: "Доростол"
Област: Силистра
Община: Силистра
населено място: гр. Силистра п.к. 7500
адрес: ул."Симеон Велики" 135
тел.: 086 824 413, 086 821 783
моб. тел.: 0899 886 776
e-mail: dorostol.silistra@chitalishte.bg
e-mail: nch_dorostol@abv.bg

Декларации по чл. 19а от Закона за народните читалища

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Членовете на настоятелството, включително председателят и секретарят, подават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Декларациите се обявяват на интернет страницата на съответното читалище.

ДЕКЛАРАЦИИ [за да видите декларацията, кликнете върху името]:

ПРЕДСЕДАТЕЛ - МАРГАРИТА ИВАНОВА ЛЮБОМИРОВА

СЕКРЕТАР - ДАРИН ДИМОВ БОЕВ

ЧЛЕНОВЕ:
АТАНАС ВЕЛИКОВ ТОКУШЕВ
ИГЛИКА ИВАНОВА ЯНКОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ СТОЙЧЕВ
СТЕФАН ДОБРЕВ СТАНЧЕВ
МАРИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ