ДЕЙНОСТ НА НЧ "ДОРОСТОЛ" СИЛИСТРА

РЪКОВОДСТВО

Председател: Маргарита Любомирова

Секретар:Десислава Костова

Членове:
Д-р Иглика Янкова
Атанас Токушев
Георги Иванов
Велика Боев

Проверителна комисия:
Гинка Йорданова
Недка Русева
Георгия Кръстева