ДЕЙНОСТ НА НЧ "ДОРОСТОЛ" СИЛИСТРА

ЛЮБИТЕЛСКИ СЪСТАВИ И ШКОЛИ - 2009г.

1. Ансамбъл за нородни писни и танци „Силистра”
• Народен оркестър
• Народен хор
Танцови формации ученици и възрастни
• Детска фолклорна формация ”Добруджанче”
• Школа народни инструменти
• Младежка фолклорна група , школа народни песни

2. Детска школа по изкуствата
• Школи музикално изкуство – цигулка, китара, пиано; духови инструменти
• Школи чужди езици – англ., немски, китайски
• Балетна школа Варта
• Младежки рок групи
• Школи духови инструменти ; студио вокално пеене

3. Смесен хор „Седянка”
4.Групи за СГП - шлагерни песни
5.Фолклорни групи за народно пеене
6.Младежки групи / доброволен принцип / - Брейк, аеробика;