ДЕЙНОСТ НА НЧ "ДОРОСТОЛ" СИЛИСТРА

ЗА НАС

Читалище Доростол, гр. Силистра е действащо читалище, регистрирано под номер 448 в Министерство на Културата на Република България.
Народно читалище „Доростол” в гр. Силистра е създадено на 1-ви септември 1870 година от видния просветен деец Сава Илиев Доброплодни. През 1894 година е основан смесен хор „Седянка”, чиито първи диригент е чешкият музикален педагог Карел Махан.
На 22 юни 1908 година е създадено музикалното дружество „Седянка”, а две години по-късно е и първото издание Събора на хоровете от крайдунавските градове.
През 1948 година се изнася първия оперетен спектакъл, под диригентството на Пенчо Пеев, а в 1959 година е положено началото на музикалното обучение в гр.Силистра – създава се Детската музикална школа при Читалище „Доростол”.
През 1960 година НЧ”Доростол” е обявено за образцово читалище и получава висока държавна награда – Орден” Кирил и Методий” – I степен. Пет години по-късно е основан детският хор „Дунавски славеи” с диригент Стоян Чешмеджиев, който за кратък период от време става един от водещите състави на Читалището.
През 1966 година е създаден Ансамбъл за народни песни и танци ”Силистра”, чиито първи ръководители са Станю Бенев и Стойл Енчев, а за да има приемственост малко по-късно е основан и Детски танцов ансамбъл „Добруджанче”.